To Avatar Course

PillarsBook

Determinacja: Mini Kurs Podstawowa Wola

Wola jest szerokim pojęciem odnoszącym się do motywującej siły kryjącej się za działaniem. U ludzi ta motywująca siła ma zdolność ewoluowania poprzez kilka domen działania woli—instynktowną, emocjonalną, moralną, samostanowiącą i transcendentną. Jakkolwiek ta ewolucja nie jest nieunikniona. Wielu osobników, a nawet całe społeczeństwa mogą być uwięzione w jednej domenie działania woli, która w końcu ma dominujący wpływ na wybory rządzące ich życiem.

Poniższy mini kurs Avataru bada nie-fizyczną jakość, która dokonuje wyborów, podejmuje decyzje, kontroluje ruch i uwagę, tworzy i trwa– ludzką wolę.

 

 

Pobierz tutaj BEZPŁATNY mini kurs: Round Download 

 

 “Właściwe użycie woli nie polega na podboju i ujarzmianiu, ale zdyscyplinowanej kontroli własnego umysłu”

—Harry Palmer, autor materiałów Avatar..

PillarsBookPillarsBookExplore Siedem Filarów Oświecenia zawarte w mini kursach Avatar.

Wszystkie mini kursy zostały zebrane w jeden tom Siedem Filarów Oświecenia.

Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić, kliknij tutaj.