To Avatar Course

PillarsBook

عزم راسخ: اراده - دوره ی کوتاه مدّت از دروس بنیانی

اراده کلمه ای با معنای گسترده است که به نیروی محرک پشت یک فعالیت اشاره دارد. در انسان‌ها، این نیروی محرک قادر به تکامل از طریق چندین قلمرو عملیاتی غریزی، احساسی، اخلاقی، خودمختار و متعالی است. با این حال، این تکامل اجتناب ‌ناپذیر نیست. بسیاری از افراد، و حتی بسیاری از جوامع، در یک قلمرو عملیاتی اراده به دام می‌افتند که در نهایت می‌تواند تاثیر غالب بر انتخاب‌های آنها در زندگی شان بگذارد. ​​

این دوره کوتاه مدت آواتار، کیفیت غیرمادی را که انتخاب می کند و تصمیم می گیرد، حرکت و توجّه را کنترل می کند،
می آفریند و استقامت دارد، را کاوش می کند - اراده انسان.

 

دوره کوتاه مدت رایگان خود را از اینجا دریافت کنید:

Round Download

 

”استفاده درست از قدرت اراده ، تسخیر ومطیع سازی نیست ، بلکه کنترل منظم ذهن خود است.“

—هری پالمر، نویسنده مطالب آواتار.

 

 

PillarsBookکتابچه هفت ستون روشن بینی را که شامل دوره های کوتاه مدت آواتار است بررسی و کاوش کنید.

تمام دوره های کوتاه مدت درمجموعه ی هفت ستون روشن بینی در یک جلد جمع آوری شده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا انجام سفارش اینجا را کلیک کنید.