To Avatar Course

 

همراستایی: دوره کوتاه مدت همراستایی زندگیPillarsBook

موفقیت را تضمین کنید — با هدف زندگیتان همراستا گردید

یافتن این همراستایی چیزی است که مردم عادی را هدایت می کند تا افرادی برجسته شوند. این دوره کوتاه مدت رابطه بین توجّه ، انگیزه ، و تعیین هدف را به منظورهمراستایی با هدف زندگی شما کاوش و بررسی می کند.

دوره کوتاه مدت رایگان خود را از اینجا دریافت کنید:

Round Download

 

”آنچه را که شما به عنوان یک رویای غیرممکن تصور می کنید ، ممکن است معقول باشد اگر متفاوت فکر کنید."

—هری پالمر، نویسنده مطالب آواتار.

 

PillarsBook

کتابچه هفت ستون روشن بینی را که شامل دوره های کوتاه مدت آواتار است بررسی و کاوش کنید.

تمام دوره های کوتاه مدت درمجموعه ی هفت ستون روشن بینی در یک جلد جمع آوری شده اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا انجام سفارش اینجا را کلیک کنید.